Keuring riolering

Wanneer heb ik een keuring riolering van privé-goed nodig?

De keuring riolering is verplicht bij:

Afhankelijk van de rioolbeheerder dient de keuring te gebeuren onder de regelgeving van Vlario of Aquaflanders.

Hoe verloopt een rioleringskeuring?

Administratief onderzoek

Nazicht van het as-built rioleringsplan en de toestellenlijst.

Visueel onderzoek

Controle van overeenstemming van het as-built rioleringsplan met de werkelijkheid, mogelijkheid tot hergebruik van hemelwater, aanwezigheid van infiltratievoorzieningen, volumes van de hemelwaterput (en septische put volgens de geldende regelgeving) en de correcte aansluiting van de overlopen.

Metingen

Aan de hand van een rook-, geluids-, cameratest en/of kleurvloeistof kan de afkoppeling tussen RWA en DWA nagegaan worden.

riool1 (3)

Hoe kan ik de keuring van mijn privé-riolering voorbereiden?

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor de keuring:

Afhankelijk van de rioolbeheerder dient de keuring te gebeuren onder de regelgeving van Vlario of Aquaflanders.

Waarom gescheiden riolering?

De Europese Unie verplicht al zijn lidstaten om het huidige rioleringsstelsel op te splitsen in een vuilwater- en hemelwaterriolering.

Vandaag de dag beschikken de meeste woningen (nog) niet over een gescheiden regenwaterafvoer (RWA) en droog weer afvoer (DWA). Dit heeft een negatieve invloed op ons rioleringssysteem. Afkoppeling van hemel- en afvalwater levert heel wat voordelen op:

Gescheiden riolering: wat waarop aansluiten?

RWA

Daken en verharde oppervlakten (zoals oprit, niet-overdekt terras,…) mogen niet op het DWA aangesloten worden. Voor de aansluiting van deze oppervlakten geldt de Ladder van Lansink (in volgorde van prioriteit):

DWA

De aansluiting van zwart (WC) en grijs (keuken, badkamer,…) water hangt af van het zoneringsplan waarin de woning gelegen is:

Centraal gebied
rechtstreekse aansluiting op aanwezige riolering (DWA)

Collectief geoptimaliseerd gebied
rechtstreeks of via een septische put aansluiten op de aanwezige riolering (DWA)

Collectief te optimaliseren gebied
via septische put aansluiten op de aanwezige riolering (DWA)

Individueel te optimaliseren buitengebied
zwart en grijs water aansluiten op een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater)

Speciale situaties

Groen dak
Het regenwater moet niet in de regenwaterput verzameld worden en mag op de overloop van de regenwaterput (naar RWA) aangesloten worden.

Niet-overdekt terras of zwembad
Wordt steeds aangesloten op RWA, maar moet niet via de regenput lopen.

Overdekt terras of zwembad
Wordt aangesloten op het vuil water (DWA). Dit geldt niet voor de afvoer van de overkapping, deze wordt aangesloten op RWA.

Septische put
Sommige steden verplichten een septische put ongeacht het zoneringsplan.

Hoe verloopt een rioleringskeuring bij gescheiden riolering?

Een keuring riolering bij gescheiden riolering volgt dezelfde procedure als een gewone rioleringskeuring

FAQ