Aardgaskeuring

Wanneer is een aardgaskeuring verplicht?

Voor elke nieuwe aardgasinstallatie en bij elke uitbreiding van een bestaande huishoudelijke aardgasinstallatie is de aardgaskeuring verplicht.

Deze controle vindt plaats vóór het openstellen van de gasmeter door de distributienetbeheerder

Waarom een aardgaskeuring laten uitvoeren?

In vele woningen wordt aardgas gebruikt voor verwarming, productie van sanitair warm water en/of koken. Een gasinstallatie brengt steeds bepaalde risico’s met zich mee. Zo kan er bijvoorbeeld CO-intoxicatie optreden door een fout aangesloten rookgasafvoer.

Slechte verbranding en ophoping van gassen door lekken kunnen dan weer leiden tot brand- en/of ontploffingsgevaar. Om de veiligheid van jou en jouw gezin te verzekeren, is een inspectie van de aardgasinstallatie verplicht in bepaalde gevallen.

Wat moet er in orde zijn voor ik de keuring kan aanvragen?

Hoe verloopt een aardgaskeuring?

Wanneer de installatie volledig conform is met de regelgeving wordt er een KVBG-attest afgeleverd. Dit attest is nodig voor het openstellen van de gasmeter. Aangezien deze attesten eigen zijn aan de KVBG kan men hiervoor geen digitaal keuringsattest afleveren.

Indien de installatie inbreuken vertoont zal het keuringsrapport de samenvatting van deze inbreuken en opmerkingen weergeven. Na uitvoering van de nodige aanpassingen kan je een nieuwe keuring van de aardgasinstallatie aanvragen.