Blowerdoortest

Een blowerdoor is een toestel dat wordt gebruikt om de luchtdichtheid van gebouwen te meten. Het kan ook worden gebruikt om de luchtstroom tussen gebouwzones te meten, om de luchtdichtheid van kanalen te testen en om te helpen bij het fysiek lokaliseren van luchtlekkagelocaties in de gebouwschil.

Wat is een blowerdoortest?

Een blowerdoor test of luchtdichtheidstest dient om alle luchtlekken op te sporen in de buitenste schil van jouw te testen zone. We zullen de woning op zowel onder als overdruk plaatsen tot minimaal 50 Pa. 

Het volume (V50) dat naar buiten ontsnapt of net infiltreert zal een maat zijn voor de luchtdichtheid te bepalen. Dus met andere woorden: hoe lager het V50 , hoe minder luchtlekken, hoe minder ongecontroleerde ventilatie en minder ongecontroleerde warmteverliezen. 

Dit heeft tot gevolg dat de standaard score die in de EPB gebruikt zal worden (v50 = 12 m³/h.m²) mag vervangen worden door de berekende V50 op basis van de meting. 

wat is een blowerdoortest

Hoe zal deze blowerdoortest uitgevoerd worden?

Een blowerdoortest is een hele klus. Certify+ neemt de tijd om alle lekken op te sporen. Wanneer er kleine problemen zijn die onmiddellijk kunnen worden opgelost, dan geven wij onze klanten de kans om dit binnen een tijdspanne van 15 minuten te doen – zonder enige meerprijs(!). Bekijk de video en ontdek hoe Certify+ een blowerdoortest uitvoert.

ook thermografisch onderzoek mogelijk

Geef aandacht aan luchtdichtheid in het begin van de bouw

Wanneer men hier de nodige aandacht aan spendeert van in het begin van het bouwproces, kan men meestal zakken naar een score tussen van V50 = 2 á 6 m³/h.m². Uiteraard is dit afhankelijk van het type bebouwing en met hoeveel zorg de afwerking is uitgevoerd.

Methode A is de methode die we gebruiken voor aangifte EPB. Bij deze test zal ook zal een volledig verslag gemaakt worden met de nodige tekst en uitleg van het resultaat van de test. Zodat je weet wat je kan verbeteren aan de luchtdichtheid. 

Methode B is een tussentijdse blowerdoortest, zodat je weet of je goed bezig bent en wat je nog moet aanpakken. Deze test zullen we meestal uitvoeren alvorens het pleisterwerk zal worden aangebracht. Wanneer er dan grote lekken zijn, dan kunnen deze nog tijdig aangepakt worden.

Wat kost een blowerdoortest?

Certify+ hanteert voor blowerdoortesten zeer concurrentiële prijzen, die bij de beste horen op de markt.

Methode A voor EPB op aanvraag
Methode B voor EPB op aanvraag

Optioneel: thermografisch onderzoek voor € 150,- wanneer deze tegelijkertijd met de blowerdoortest kan uitgevoerd worden.

In onze prijs is inbegrepen:

Handige informatie en links

Hieronder vindt u aanvullende informatie over blowerdoortesten. U kunt hier onze infofiche bekijken, een voorbeeldrapport inzien en u krijgt van ons enkele waardevolle tips voor het verbeteren van de luchtdichtheid van uw woning of gebouw.

Twee belangrijke uitgangspunten voor een goede luchtdichtheid

 1. Gebruik het gezond verstand: een goede uitvoering van de “gewone” bouwtechnieken zal u al een heel eind vooruit brengen.

  Het aanbrengen van pleisterwerk (muren) en luchtdichte schermen (hellend dak) zorgt reeds voor het grootste gedeelte van de luchtdichtheid. Een gemetste muur zonder pleisterwerk, ondanks goed opgevoegd en goed gemetst, geeft geen goede luchtdichtheid aangezien de snelbouwstenen zelf ook een zekere porositeit bezitten. Dit veronderstelt dat alle oppervlakten in contact met de buitenschil moeten voorzien worden van een luchtscherm.

  Ook garages, technische ruimten, zolders… Zorg ervoor dat er op voorhand rekening wordt gehouden met verloop van kanalen, buizen, sanitaire leidingen. Dikwijls blijkt dat tijdens de pleisterwerken de muur achter deze kanalen niet meer bereikbaar is om te pleisteren!
 2. Maak gebruik van isolatie zonder dampscherm voor het hellend dak (= geen spijkerflensdekens). Achteraf plaatsen van een apart luchtscherm levert, mits correcte plaatsing, veel betere resultaten. Spijkerflensdekens hebben veel en slechte overlappingen.

  Een oplossing hiervoor is het aanbrengen van een apart dampscherm. Het is uiteraard aangeraden alle naden en overlappingen goed af te tapen. Of het dampscherm goed aan de puntgevels te verlijmen.

Interessant om te weten

 • Beton als luchtdicht wordt beschouwd.
 • OSB platen luchtdicht zijn (maar er is verschil tussen de verschillende types! Ga dit na op technische fiches)
 • Gyproc is niet luchtdicht
 • Zorg voor een goede opvulling van bv pleister of cement achter het inbouwpotje van de stopcontacten die in verbinding staan met de buitenste schil
 • Alle openingen in de buitenste schil moeten zo goed als mogelijk luchtdicht afgewerkt worden
 • Kabeldoorvoeren/luchtkanalen door het dak zo goed als mogelijk luchtdicht afwerken, hier zijn verschillende producten en technieken voor op de markt.
 • Voor inbouwspots , gebruik bv luchtdichte inbouwdozen (bv Helia)
 • Aftapen van de overlappingen van het dampscherm – aftapen van het dampscherm met de aansluiting van de muren
 • Deuren en ramen voorzien van een tochtstrip of borstel
 • Alle aansluitingen van ramen – deuren – kieren  – spleten , gebruik maken van kitvoeg, aansluitprofielen, aansluittape, dichtspuiten met PU schuim, …