Asbestinventaris

Wat is asbest en wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Het is een verzamelnaam voor verschillende soorten mineralen die veel op elkaar lijken. De verschillende soorten asbest worden ook met hun oorspronkelijke kleur aangeduid. Deze kleuren zijn zichtbaar bij ruwe, onbewerkte asbest. De onderverdeling bestaat uit 2 hoofdgroepen en 6 verschillende soorten:

 1. Serpentijnen
  Chrysotiel (wit asbest)
 2. Amfibolen
  Crocidoliet (blauw asbest)
  Amosiet (bruin asbest)
  Actinoliet (groen asbest)
  Tremoliet (grijs asbest)
  Anthopylliet (gelig asbest)

De meest voorkomende zijn Chrysotiel, Crocidoliet en Amosiet.

asbest-golfplaat

Eigenschappen van asbest

+ Positieve eigenschappen

– Negatieve eigenschappen

Asbest kent ook enorm schadelijke eigenschappen. Het is een hoogst kankerverwekkend materiaal. De vezel is bijna niet zichtbaar en zweeft in de lucht en besmet zo een hele omgeving. Bij onbeschermde inademing krijg je de vezels onherroepelijk binnen. Echter zullen de gevolgen zich pas tientallen jaren later laten zien. Er is vooral risico als je veel vezels hebt ingeademd en dit herhaaldelijk doet.

Asbest gerelateerde longziektes zijn Asbestose (de bekendste), Mesothelioom en asbest gerelateerde longkanker.

Indien je in contact gekomen bent met asbest en dit was éénmalig dien je niets te doen. Er zijn momenteel geen geschikte medische testen voorhanden die de vezel kan opsporen. Indien je regelmatig contact had met de vezels,dan kan een preventieve medische screening zinvol zijn. De eerste symptomen treden vaak maar na 30 à 40 jaar op. De eerste jaren na de blootstelling zul je dus geen symptomen ervaren.

Waar kom je vaak asbest tegen binnen of op een gebouw?

golfplaat

Golfplaat

 • Asbestcementen golfplaat
 • Verschillende diktes, kleur: lichtgrijs of gekleurd (rood/zwart)
 • Vaak terug te vinden op daken van tuinhuis, garage, schuur, bijgebouw, …
leien

Dak- en gevelleien

 • Vlakke imitatieleien in asbestcement
 • Kleur is grijs, maar vaak gekleurd in rood of zwart
 • Vaak terug te vinden op daken en gevels van woningen
asbestplaten

Asbestplaten

 • Asbestcement met cellulosevezels
 • Kleur lichtgrijs, roos of geel.
 • Vaak terug te vinden in onderdak, gevels, schoorsteen,…
glasal

Asbestplaat met coating, Glasal

 • Asbestcement, gladde en harde bovenlaag
 • Verschillende kleuren
 • Vaak terug te vinden in keuken- en badkamermeubelen, buitengeven, flatgebouw,…
schoorsteen

Schoorsteen, luchtkanaal

 • Asbestcement
 • Plaat, rond of vierkant kanaal
 • Vaak terug te vinden als ventilatiekanaal, schoorsteen, kachel/cv
riolering

Riolering, gas-/waterleiding, afvoerbuizen en goten

 • Asbestcement
 • Rond, meestal grijze buizen
 • Vaak terug te vinden in sanitair, riolering, dakafvoer, toilet, bodem
imitatiemarmer

Imitatiemarmer

 • Asbestcement
 • Vaak zwart met witte stipjes, soms ook lichtgrijs/wit
 • Vaak terug te vinden in vensterbanken, traptreden, dorpels
vinyl

Vinyl-tegels, vinyl-zeil

 • Hard, vaak wit gevlamd, dun, vaak bevestigd met zwarte kit / asbesthoudende kit
 • De tegels breken gemakkelijk bij plooien/buigen
 • Vaak terug te vinden in woningen, scholen
stucwerk

Stucwerk

 • Vezelige korrel, meestal wit van kleur
 • Vaak terug te vinden in gebouwen op muren en plafonds
afdichtkoord

Afdichtkoord

 • Wit/grijs pluizig koord. Valt gemakkelijk uit elkaar
 • Vaak reeds vervangen door asbestvrij materiaal
 • Vaak terug te vinden in schoorsteen, kachelruitjes/deurtjes, cv-ketels, allesbrander,…
bloembak

Bloem- en asbakken, beeldwerken

 • Asbestcement
 • Grijs of witte kleur
 • Vaak terug te vinden in bloembakken, asbakken, tuinmeubelen, … Zowel binnen als buiten
leidingisolatie

Leidingisolatie

 • Plaaster, brokkelig wit meestal omwikkeld met witte jutte.
 • Vaak terug te vinden rond verwarmingsbuizen, vaak in de kelders van oudere woningen.
sierbeplating-kachel

Sierbeplating achter kachel

Asbestos

Spuitasbest

Asbestinventarisatie – het asbestattest

Een attest wordt opgemaakt door het uitvoeren van een inventarisatie door een gecertificeerd asbestinventarisatie deskundige. Hierin wordt een beschrijving van alle materialen weergegeven die asbestverdacht zijn, of kunnen zijn.

De deskundige komt ter plaatse voor het uitvoeren van een inventarisatie, het is noodzakelijk om alles grondig te kunnen onderzoeken. Een inventarisatie is in principe een niet-destructief onderzoek. Dit wil zeggen dat er geen beschadigingen gedaan worden voor ingesloten asbest op te sporen. Echter is het soms wel noodzakelijk om kleine beschadigingen (verwijderen van klein stukje materiaal) van verdachte materialen aan te brengen, dit dient voor een laboanalyse uit te voeren en met zekerheid te zeggen of het materiaal al dan niet asbesthoudend is.

Het attest zal nadien geregistreerd worden in een centrale databankapplicatie bij OVAM, zij leveren op hun beurt een attest af op basis van de doorgegeven info.

Op het attest zal terug te vinden zijn of er al dan niet asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn. Eveneens worden de risico’s meegedeeld en advies gegeven over wat te doen met deze toepassingen.

Wanneer is een asbestinventarisatie nodig?

De Federale Arbeidswetgeving verplicht sinds 1995 elke werkgever om een asbestinventaris te hebben voor alle gebouwen waar personeel tewerkgesteld is. Bouwjaar is niet van belang. Indien het blijkt dat er asbest aanwezig is dan moet de werkgever een beheerprogramma opstellen en de inventaris jaarlijks actualiseren.

De Vlaamse Regering wil al de aanwezige asbest in de Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Hiervoor is een actieplan opgesteld om uiterlijk tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken.

Vanaf eind 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of gebouw gebouwd voor 2001 over een attest beschikken. Ook bij verhuur is de eigenaar verplicht een kopie te bezorgen aan de huurders indien hij/zij over een attest beschikt.  Dit mag enkel opgemaakt worden door een gecertificeerde asbestinventarisatie deskundige.

De Vlaamse Milieuwetgeving zegt het volgende bij sloop:

Bij sloop van een infrastructuurwerk (>250m³), een residentieel gebouw (>5000m³) of een niet residentieel gebouw (>1000m³) dien je een sloopopvolgingsplan toe te voegen aan je aanvraag voor uw omgevingsvergunning. Dit plan bevat een destructieve asbestinventaris, inventaris van alle andere afvalstoffen die zullen vrijkomen, alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop-en afbraakwerken. Dit plan dient opgemaakt te worden door een geregistreerde deskundige.